Wat doen we eigenlijk?

Buitenschoolse opvang

VSO

VSO wordt aangeboden vanaf 7.30 uur. Kinderen mogen zelf een kleine activiteit kiezen die ze willen doen, bijvoorbeeld, kleuren, spelletje, puzzel etc. Ook bieden we dan de mogelijkheid tot ontbijt. (zelf meenemen) Als de school begint worden de kinderen door de pedagogisch medewerker naar de klassen begeleid (groep 1-2) de overige kinderen lopen zelf naar de klassen en mogen vanaf 8.15 uur buiten spelen.

BSO

Bij de buitenschoolse opvang worden kinderen in de leeftijd van vier tot en met dertien jaar na schooltijd, tijdens de schoolvakantie en op schoolvrije dagen opgevangen. De buitenschoolse opvang is gezellig en huiselijk. Kinderen hebben er hun speelkameraadjes en hun eigen plekje. Ze spelen in een vrolijke en veilige omgeving, ingericht met veel spel en speelmogelijkheden. De kinderen gaan na school, eerst even naar buiten en komen daarna bij elkaar op een vaste plek in de hal van de school. Dit is de basis, van hieruit worden er met kinderen afspraken gemaakt over wat ze gaan doen, met wie en waar.

Naast de hal maken de BSO kinderen gebruik van het lokaal van het peuterprogramma, en het speellokaal van de kleuters.

Tijdens de BSO worden er gezamenlijke activiteiten aangeboden, maar kinderen kunnen zich ook even terugtrekken bijvoorbeeld tussen de kussens in het speellokaal of met een boek in de bibliotheek. Kinderen spelen gezelschapsspellen, spelen met lego, knutselen en spelen buiten. Kinderen kunnen creatief bezig zijn en uitleven met knutselen.

We vinden het belangrijk dat kinderen dagelijks naar buiten gaan, waar ze kunnen spelen en ontdekken. Op het schoolplein kunnen kinderen volop voetballen en kan er gecrost worden met stoere fietsen.

Tijdens de BSO tijd mogen kinderen gebruik maken van de computers/laptops van basisschool de Tweesprong.

De combinatiefunctionaris van de gemeente Nederweert verzorgt sportlessen tijdens de BSO.

Het peuterprogramma

Het peuterprogramma wordt aangeboden aan de kinderen in de leeftijd van 2 tot 4 jaar op vaste dagdelen in de week. Dit specifieke peuterprogramma wordt gedurende 40 weken per jaar aangeboden, dus niet tijdens de schoolvakanties.

Het peuterprogramma dat wordt aangeboden betreft het VVE programma "Peuterplein”. De pedagogisch medewerkers volgen hiervoor een scholingstraject. VVE staat voor Voor- en Vroegschoolse Educatie. Een gevarieerd aanbod van activiteiten, afgestemd op de leeftijd en het ontwikkelingsniveau van het kind. Ook is er speciale aandacht voor de spraaktaal ontwikkeling. Er wordt gewerkt vanuit een gezamenlijk pedagogische visie.

Daarnaast wordt er gewerkt met een overdrachtsformulier naar de basisschool toe, waardoor de doorgaande ontwikkelingslijn van het kind wordt gewaarborgd. Sommige gegevens kunnen van essentieel belang zijn in de overgang naar de basisschool. Uiteraard worden er alleen gegevens verstrekt aan de basisschool na toestemming van de ouders/verzorgers.